Disclaimer

www.cvdereube.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. www.cvdereube.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Tijdens het seizoen worden er vele foto's gemaakt van diverse activiteiten. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een foto op de website, kunt u dit kenbaar maken via de mail. (vermeld dan duidelijk om welke foto het gaat) Zonder bericht gaan wij ervan uit dat er geen bezwaar is tegen publicatie van de foto's op de website.